Kaymakamlığımız bünyesinde ilçemizle ilgili projeler geliştirmek, proje süreçlerinde kamu kurum ve kuruluşlarına ve STK'lara rehberlik etmek üzere Proje Ofisi yeniden faaliyete geçirilmiştir. 
Kamu kurumlarından gönüllü katılımcılar tarafından oluşturulan proje ofisi önümüzdeki günlerde eğitimlerine ve proje yazma çalışmalarına başlayacak. Ofis hakkında Kaymakamımız Sayın Fatih BAYRAM'ın değerlendirmesi şöyle : "Güney İlçemizde mevcut kurumsal kapasitenin artırılması için proje ofisimizin önayak olmasını öngörüyoruz. İnşallah yakın zamanda proje ekibimizle ilçemizin gençlerinin de katılımlarıyla başarılı projelere imza atacağız."
Proje ekibi çalışmalarını Güney Hükümet Konağı 3.Katta kendilerine tahsis edilen Proje ofisinde sürdürecek. 
 
 
DENİZLİ VALİLİĞİ
PROJE KOORDİNASYON MERKEZİ
İLE PROJE OFİSLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ
Kaymakamlık Proje Ofisleri Görev ve Yetkileri
Madde 11-
1.İlçenin SWOT analizi doğrultusunda stratejiler, alternatif çözümler, eylem planları ve projeler geliştirmek,
2.İlçenin merkez ile işbirliği içerisinde çalışmasını sağlamak,
3.İlçedeki kurumsal kapasitenin artırılması için, projeler konusunda kurum/kuruluş personeline danışmanlık yapmak, proje eğitimi vermek ve teklif çağrıları hakkında kurum/kuruluş personelini bilgilendirmek,
4. Yetkili kurum ve kuruluşlarca ilan edilen proje teklif çağrıları ile ilgili proje hazırlamak, projelere ortak olmak,
5.İlçede yapılması muhtemel projeler ile ilgili çalışma grupları oluşturmak,
6. Merkez ile işbirliği içerisinde; kendi görev alanı ile ilgili, ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, seminer, panel ve toplantı düzenlemek, tartışma platformları ve bilgi paylaşım ortamlarına aktif olarak katılmak, görüş bildirmek ve her türlü organizasyonu yapmak ve
7.İlçenin proje üretme kapasitesini artırmak için; personel havuzu ve veri tabanı oluşturmaktır.