T.C
GÜNEY KAYMAKAMLIĞI
İlçe Etik Komisyonu
 
 
Karar Tarihi
:
11/10/2018
Karar No
:
2018/02
 
 
K A R A R
 
 
            İlçemiz Etik Komisyonu Kaymakam V. Fatih ÖZCAN’ ın Başkanlığında; komisyon üyeleri İlçe Yazı İşleri Müdürü Fatma KARABUĞA, İlçe Malmüdür V. Vehbi KAYA ile İlçe Milli Eğitim Müdür V. Veysel CANSEVER’in iştirakiyle 11 Ekim 2018 Perşembe günü saat: 11.00’de Kaymakamlık Makam Odasında toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
 
1-5176 sayılı Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında çıkartılan “Kamu Görevlileri Etik İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uygulamasının ve uyulması gereken kuralların kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personellere duyurulmasına, 
 
2-Vatandaşlarımızın iş ve işlemlerini zaman kaybetmeden çözümlenmesine, memur ve vatandaş arasındaki ikili ilişkilerde nezaket kurallarına dikkat edilmesine özen gösterilmesine,
           
3-İlçe Etik Komisyonu tarafından alınan kararların, yapılan çalışmaların ve faaliyetlerin kamuoyu ile paylaşılması amacıyla Kaymakamlık http://www.guney.gov.tr sitesinde yayımlanmasına
 
Oy birliği ile karar verildi.
 
.