T.C
GÜNEY KAYMAKAMLIĞI
İlçe Etik Komisyonu
 
 
Karar Tarihi
:
24/04/2018
Karar No
:
2018/01
 
 
K A R A R
 
 
            İlçemiz Etik Komisyonu Kaymakam V. Fatih BAYRAM’ ın Başkanlığında; komisyon üyeleri İlçe Yazı İşleri Müdürü Fatma KARABUĞA, İlçe Malmüdürü Ümran TUNCER ile İlçe Milli Eğitim Müdür V. Veysel CANSEVER’in iştirakiyle 24 Nisan 2018 Salı günü saat: 11.00’de Kaymakamlık Makam Odasında toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
 
            1- Kamu kurum ve kuruluşlarında etik duyarlılığının oluşması için 25 Mayıs Etik Günü ve 25 -31 Mayıs Haftasında çeşitli etkinliklerin yapılması, afiş ve broşürlerin ilan panosuna asılması,
           
2- Kurumlarda göreve yeni başlayan personellerin “Etik Sözleşme Belgesi”nin imzalatılarak özlük dosyalarında muhafaza edilmesine,
 
3-İlçe Etik Komisyonu tarafından alınan kararların, yapılan çalışmaların ve faaliyetlerin kamuoyu ile paylaşılması amacıyla Kaymakamlık http://www.guney.gov.tr sitesinde yayımlanmasına
 
Oy birliği ile karar verildi.
 
.