Güney İlçesinin Tarım ve Hayvancılığa Dayalı Ekonomisi
 
Bağcılık : İlçemizde toplam 33.350 dekar bağ alanı bulunmakta olup bunların 26.200 dekar alanı şıralık , 7.150 dekar alanı sofralık bağ çeşitlerinden oluşmaktadır.
Şıralık üzüm çeşidi olarak başlıca şiraz, çal karası, merlot, öküzgözü, kalecik karası, cabarnet, sauvignon blanc türleri, sofralık üzüm türlerinden alfons, antep karası, red globe, michele palieri, trakya ilkeren ve sultani çeşitleri yetiştirilmektedir. Bunların büyük bir çoğunluğu susuz tarım olarak yetiştirilmekte olup şıralık türlerde ortalama 800kg/da, çekirdekli sofralık türlerinde 1.000 kg/ da verim alınmaktadır.
Şıralık üzüm ile ilgili 1 işleme-paketleme tesisi İlçemizde yer almakta olup, bunun dışında 3-4 büyük işletmeye de hammadde sağlanmaktadır.
 
Kekik : İlçemizde kekik üretimi 2017 yılı itibariyle 33.800 dekar alana ulaşmıştır. Ekonomik olarak başka ürünler açısından verimsiz sayılabilecek alanlarda bile yetiştiriciliğinin yapılabiliyor olması, çok fazla işçilik gerektirmemesi, toprak ve iklim şartlarına çok uygun olması sebebiyle çok önemli bir yere sahiptir.
Kekik doğal ortamlarda kendiliğinden de yetişen bir bitki olup, bir çok türü vardır. Bunlardan İzmir kekiği ve Çanakkale kekiği türlerinin yaygın olarak yetiştiriciliği yapılmaktadır. Baharat olarak, çay olarak, tıbbi olarak ve hatta kozmetik olarak kullanılmaktadır.
 
Tütün : İlçemizde tütün yetiştiriciliğinde önceki yıllara göre düşüş görülse de 2017 yılı itibariyle 24.000 dekar alanda yapılmaktadır.
 
Ceviz : Özellikle sertifikalı fidan desteklemesi çıktıktan sonra kapama ceviz bahçelerinde gözle görülür bir ilerleme olmuştur. İlçemizde yaklaşık 6.800 dekar alanda ceviz bahçesi tesis edilmiş olup bunların bir kısmından verim alınmaya başlanmıştır. Yerli türlerden Şebin, Bilecik, Yalova, yabancı türlerden Chandler ve Fernor türleri yetiştirilmektedir.
Zeytin : İlçemiz tarım arazileri 200 ile 900 arasında metre rakım arasında değişiklik göstermekte olup, özellikle Menderes havzasına bakan kısımda 4.487 dekar alanda zeytin yetiştiriciliği yapılmaktadır. Yağlık ve sofralık türlerin yetiştiriciliği yapılmakta olup genellikle Gemlik, Memecik, Eşek ve Ayvalık türlerinin yetiştiriciliği yapılmaktadır.
Örtüaltı Üretim : İlçemizin Ertuğrul Mahallesinde 100 dekar alanda örtüaltı üretim ile hıyar, biber ve domates yetiştiriciliği yapılmakta olup önemli bir gelir kaynağıdır.
Hayvancılık : İlçemizde 2017 yılı itibariyle 4.020 büyükbaş hayvan, 9.000 koyun ve 3.000 keçi olmak üzere 12.000 küçükbaş hayvan mevcudu vardır. Büyükbaş hayvancılık işletmelerinde 3 tanesi “Hastalıktan Ari İşletme” sertifikasına sahiptir.
Etlik Ticari Tavukçuluk : İlçemizde Kırsal Kalkınma yatırımları ve TKDK yatırımları ile etlik tavukçulukta da önemli bir gelişme kaydedilmiş olup, 13 modern kümeste 391.700 adet/dönem kapasiteye ulaşılmıştır.