AD VE SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASINA DAİR 7039 SAYILI KANUNA GÖRE İLÇE İDARE KURULUMUZUN YETKİLERİ

        3 Kasım 2017 tarihli ve 30229 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7039 sayılı NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile vatandaşlarımıza aşağıda belirtilen şartlarda ad ve soyadlarındaki düzeltmeleri il ve ilçe idare kurullarından talep etme imkanı getirilmiştir. Aşağıdaki şartlarda vatandaşlarımız İlçe Nüfus Müdürlüğümüze yazılı başvuru yaparak ad ve soyadlarındaki Soyadı Kanununa aykırılık yada yazım-imla hatalarından kaynaklanan anlam değişikliklerinin giderilmesini talep edebileceklerdir.

        Soyadı Kanununun 3 üncü maddesine aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan ad ve soyadları mahkeme kararı aranmaksızın kişinin iki yıl içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması kaydıyla il veya ilçe idare kurulunun verdiği karar ile bir defaya mahsus olmak üzere değişiklik yapılabilecektir. Buna göre;


        1- Dayanak belgesinde ve kapalı kaydında yazılı olan mevcut soyadının naklen gittiği açık kaydında farklı yazılması durumu,
        2- Kişinin tek bir kaydının bulunması ve dayanak belgesinde mevcut soyadı yazmasına rağmen aile kütüğüne farklı yazılması,
        3- Kişinin dayanak belgesi ve aile kütüğünde adında harf eksikliği bulunması (Yasmin/Yasemin, Memet/Mehmet vb.)
        4- Ad ve Soyadında noktalama işaretlerinin eksik olması. (Alı/Ali, Nıhal/Nihal,Isa/İsa vb.)
        5- Umumi edeplere uygun olmayan veya iğrenç ve gülünç olan (Kalas,Boynuz vb.)
        6- Soyadında rakam kullanılan (1.Oğlu vb)
        7- Ayrı yazılmış olan adların birleştirilmesi (Ayşe Gül/Ayşegül vb.) 
            Bitişik yazılan adların ayrılması (Mehmetcan/ Mehmet Can vb.)talepleri il ve ilçe idare kurullarınca değerlendirilecektir. 


          *    İlgili ad ve soyadlar İl ve ilçe idare kurullarınca bir kereye mahsus olmak üzere değiştirilebilir. 
         *   İl ve ilçe idare kurullarının kararları kesindir. 

          *   Başvurular kişinin iki yıl içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak yapılacaktır. 
          *   Müracaatlar 03/11/2019 tarihinde mesai saati bitimine kadar kabul edilecektir. Bu tarihten sonra yapılacak olan müracaatlar ise işleme alınmayacaktır.